home
info cursusnieuws  — sidra vd week varia


Het Arnhemse Leerhuis Programma seizoen 2017/2018
52ste cursusjaar                                           aanmelden

Am Israel in Exodus
Van enkeling tot volksgemeenschap

De Thora wordt volgens de Bijbel aan het volk Israël gegeven op de berg Sinai. Dus is de Thora niet als vanzelfsprekend bestemd voor alle volkeren.
De Mechilta, een van de klassieke boeken in de Joodse uitleg literatuur, concludeert echter dat het wél zo is.
De Thora wordt in de Sinai woestijn geschonken, niet in het Land Israel. In 'niemandsland' dus. Via Israel is de Thora doorgegeven aan allen die geïnspireerd zijn om Thora te willen leren en wellicht ook na te volgen.
De Joden beginnen na de feestdagen Rosj haSjana, Yom Kippoer en Soekot, de Thora opnieuw in de synagoge te lezen.

De verhalen in Genesis gaan over de mens, in zijn eenzaamheid en in zijn relaties met anderen. Als ervaren volwassene weet men hoe moeilijk het is de energie en motivatie te vinden om toe te groeien naar persoon te zijn, naar een nieuwe perspectief met alle risico's van dien.

Nog moeilijker is de volgende fase waarin de Thora er over gaat hoe je een volk tot ethisch en moreel niveau brengt. Een volk is niet gewoon een collectie van individuen maar is een 'organisch geheel' met zijn eigen patronen, behoeften, en obstakels.
Hierover gaat het in het Bijbelboek Exodus. Het eerste moment is het proces van uittocht, aan de slavernij te ontkomen, als een slavenvolk dat vanuit vernedering en onderdrukking moet worden tot een heilig volk. Maar dan komt een nog moeilijker stadium: hoe blijf je vrij? Hoe koester je het verlangen om verantwoordelijkheid te dragen en niet bang zijn voor al de collectieve risico's en voor alle gevaren. Die gevaren zijn van politieke, militaire, economische, sociale en psychologische aard. En er is geen precedent waarop men kan leunen. Dus moet er veel creativiteit op gang komen.

Creativiteit in onze levenswijze is geen hobby. Het model van Gods vernieuwende activiteit in Bereesjiet (Genesis) zou kunnen werken als een aansporing voor de mens om moed te vatten, om zelfvertrouwen te winnen en om zelf een kleine schepper te worden. In Genesis ging de Eeuwige met het individu om. In Exodus neemt Hij een risico met een heel volk. Een project dat wellicht als een pilot gezien zou kunnen worden, een pilot voor de mensheid. Rabbijn Prof. Joseph B. Soloveitchik zegt het zo: "De opdracht tot het vernieuwen en volmaken van de schepping betekent in de eerste plaats de opdracht tot zelf-creatie".

Jodendom als cultuur is een training, een coachingstraject, om op een creatieve manier verantwoordelijkheid te nemen, eerst als individu, daarna als samenleving en daarmee ook voor het welzijn van de wereld. De problematiek van een volk in 'wording' zal besproken worden in de studiesessies van het Arnhemse leerhuis op basis van geselecteerde teksten uit het boek Shemot, Exodus. Het is de weg van Pesach naar Sjawoeot, van exodus naar openbaring, van Egypte naar Sinai. En dit allemaal als voorbereiding voor het op weg zijn naar het beloofde Land Israel.

In seizoen 2017- 2018 gaan wij op deze wijze verder met waar wij ons vorig seizoen mee bezig hielden. Aan de hand van de parasjot uit Bereesjiet (Genesis) bespraken wij 'Wie is de mens? Bijbelse antropologie vanuit Thora'
Nu gaan we op weg van individu naar volksgemeenschap.
Lernend op weg onder leiding van Rabbijn dr. Tzvi Marx.
Tzvi Marx, zeer vertrouwd met Thora en Talmoed, is al een groot aantal jaren als gewaardeerd leraar verbonden aan het Arnhemse Leerhuis.
Het wordt weer 'lernen' vol interactie en relevantie voor ons eigen tijd.

Cursusmateriaal
Het cursusmateriaal bestaat uit uw eigen Bijbel / Tenach.
Liefst de Statenvertaling (uitgever Jongbloed, de herziene editie),
omdat deze het dichtst bij het Hebreeuws blijft.
De Leerhuisavond vindt steeds plaats op maandagavond van 19.30 - 21.15 uur, als volgt:

Najaar 2017
11 september Parasja Sjemot Ex. 1:1 - 6:1
23 oktober Parasja Va'era Ex. 6:2 - 9:35
13 november Parasja Bo Ex. 10:1 - 13:16
20 november Parasja Besjalach Ex. 13:17 - 17:16
4 december Parasja Jitro Ex. 18:1- 20:23
18 december Parasja Misjpatiem I Ex. 21:1 - 21:22
Voorjaar 2018
15 januari Parasja Misjpatiem II Ex 23 : 1 - 24:18
29 januari Parasja Teroema Ex. 25;1 - 27:19
12 februari Parasja Tetsavee Ex. 27:20 - 30:10
26 februari Parasja Ki Tisa I Ex. 30:11 - 32:6
12 maart Parasja Ki Tisa II Ex. 32:7 - 34:35

22 april Leerhuiszondag
De gebruikelijke leerhuiszondag vindt weer plaats op zondag 22 april 2018 in de Dierense Sjoel. We bespreken dan:
Parasja Wajakhel Ex. 35:1 - 38:20 en
Parasja Pekoedee Ex. 38:21 - 40:38

Kosten
Najaarscursus: geheel: € 90,--
Voorjaarscursus: geheel: € 75,--
Per avond: € 17,50
Afsluitende Leerhuiszondag € 50,-

Tijden
Najaar 2016
De Leerhuisavond vindt steeds plaats op maandagavond van 19.30 - 21.30 uur
5 september, 19 september, 31 oktober, 14 november, 28 november, 12 december
Voorjaar 2017
16 januari, 30 januari, 13 februari, 6 maart, 20 maart, 2 april Leerhuiszondag, 3 april
De gebruikelijke leerhuiszondag vindt deze keer dus tijdens het lopende programma plaats op zondag 2 april

Plaats
De cursusavonden worden gehouden in het Wijkcentrum De Bakermat (benedenruimte Diaconessenkerk, hoek Izaak Evertslaan – G.A. van Nispenstraat,
(Burgemeesterswijk) ingang: G.A. van Nispenstraat 139 6814 JA Arnhem toon kaart

Aanmelden
Introducés en nieuwkomers kunnen één avond gratis kennismaken.

Het bedrag voor de cursus kan worden overgemaakt op ING rekening NL92INGB0001 3067 00 van de Stichting Het Arnhemse Leerhuis te Ede onder vermelding van de betreffende cursus.

De prijs mag geen reden zijn om van deelname af te zien.
Overleg met de penningmeester is dan mogelijk

Vooraf aanmelden kan via e-mail w.eikelboom9@upcmail.nl

Wie geen gelegenheid heeft aan een van de cursussen deel te nemen, maar wel op de hoogte wil blijven, krijgt alle informatie en verslagen toegestuurd door zich voor. € 25,- per jaar op te geven als donateur.

Plaats van samenkomst toon kaart
De cursusavonden worden gehouden in het Wijkcentrum De Bakermat (benedenruimte Diaconessenkerk, hoek Izaak Evertslaan G.A. van Nispenstraat, Burgemeesterswijk) ingang: G.A. van Nispenstraat 139 6814 JA Arnhem.


leerhuis in actie; voor de groep R. Tzvi Marx, geflankeerd door voorzitter Arnold v. Griethuizen z.l.

Bent u geïnteresseerd in de activiteiten van het Arnhems Leerhuis en wilt u op een of andere manier op de hoogte gehouden worden of betrokken worden, laat dit weten door ons met opgave van naam, adres en e-mail te mailen: w.eikelboom9@upcmail.nl Secretariaat:
Haagbeuklaan 1, 6711 NK Ede, tel.. 0318 – 630686
email: w.eikelboom9@upcmail.nl

Samenstelling bestuur:
Bert Bomer, voorzitter
Wim Eikelboom, secretaris/ penningmeester
Roeland van den Boorn, lid
Marlies Meekels - Flipse, lid