home
info cursusnieuws  — sidra vd week varia


Het Arnhemse Leerhuis Programma seizoen 2016/2017
51ste cursusjaar                                           aanmelden

Mens, wie ben je? Bijbelse antropologie vanuit Tora

De Tora wordt volgens de Bijbel aan het volk Israël gegeven op de berg Sinaï. Dus lijkt het niet vanzelfsprekend dat de Tora voor alle volkeren is bedoeld. De Mechilta, een van de klassieke boeken in de Joodse literatuur, concludeert dat het echter wél zo is.
De Tora wordt in de Sinai woestijn geschonken, niet in het Land Israel. In 'niemandsland' zo gezegd. Via Israël is de Tora doorgegeven aan allen die geïnspireerd zijn om Tora te willen leren en wellicht ook willen navolgen.
Het eerste boek Bereesjiet - In Het Begin , Genesis , stelt als uitgangspunt dat alles zeer goed was in Gods ogen in zijn Schepping: tov me'od.
Maar toch zijn er problemen en crisissen: van (broeder)moord tot holocaust, het uiteenvallen van gezinnen, gijzeling en oorlog. Hoezo tov me'od ? Ondanks al deze realistische verhalen is het Joodse volk bereid opnieuw te beginnen en niet door al deze serieuze problemen in diepe wanhoop weg te zinken.
De hamvraag blijft: Hoe begin je weer in het proces van verzoening nadat je de relatie kapot hebt gemaakt?

Na het Joodse nieuwjaar en de feestdagen, Rosj haSjana, Yom Kippoer en Soekot , beginnen Joden in de synagoge weer opnieuw de Tora te lezen, vanaf Genesis, als een teken dat ook een mensenleven opnieuw kan starten. Maar simpel is dat niet.
Ten eerste: opnieuw beginnen betekent niet dat alles wat reeds geschied is in iemands leven zomaar verdwenen is. Het zit a.h.w. ‘opgeslagen' in herinneringen en gewoonten, in je karakter (dat wat ingekerft is) en kan daarom een obstakel vormen om nieuwe initiatieven te nemen. Ten tweede: je hebt een geschiedenis achter je, je biografie. Je bent nu meer volwassen en jouw perspectief is niet meer zo impulsief, je bent minder naïef en je hebt afstand genomen van je jeugdige fantasiewereld. Als ervaren volwassene weet je hoe moeilijk het is de energie en motivatie te vinden om toe te groeien naar dat nieuwe perspectief en de risico's die je loopt.

Creativiteit is geen hobby . Het model van Gods innovatieve activiteit dat begint in Bereesjiet zou kunnen werken als een aansporing voor de mens om moed te vatten, om zelfvertrouwen te winnen, om zelf een kleine schepper te worden. Rabbijn Prof. Joseph B. Soloveitchik zegt het zo: " De opdracht tot het vernieuwen en volmaken van de schepping betekent in de eerste plaats de opdracht tot zelf-schepping ".
Let op dat men niet alles in de Tora, zoals de beginnende verhalen van Genesis, letterlijk moet nemen. Als heilig mythisch verhaal hebben deze verhalen ons veel te leren over hoe 'mens' te worden en over hoe daarmee te beginnen. En daarna in Shemot , Exodus, gaat de Tora er over hoe een volk, niet alleen individuen tot een ethisch en moreel niveau te brengen, tot een heilig volk te maken.

In seizoen 2016- 2017 gaan wij aan de gang met het boek Bereesjiet, Genesis. Tijdens elke les zal de focus, op basis van de geselecteerde parasjiot vanuit de Tora, gericht worden op thema's die voor ons van betekenis kunnen zijn.
Lernend op weg naar nog meer vragen en antwoorden onder leiding van Rabbijn dr. Tzvi Marx. Tzvi Marx, zeer vertrouwd met Tora en Talmoed, is al een groot aantal jaren als gewaardeerd leraar verbonden aan het Arnhemse Leerhuis.

Tijden
Najaar 2016
De Leerhuisavond vindt steeds plaats op maandagavond van 19.30 - 21.30 uur
5 september, 19 september, 31 oktober, 14 november, 28 november, 12 december
Voorjaar 2017
16 januari, 30 januari, 13 februari, 6 maart, 20 maart, 2 april Leerhuiszondag, 3 april
De gebruikelijke leerhuiszondag vindt deze keer dus tijdens het lopende programma plaats op zondag 2 april

Zie voor de data en de dan te behandelen bijbelgedeelten (parsjiot) hier

Plaats
De cursusavonden worden gehouden in het Wijkcentrum De Bakermat (benedenruimte Diaconessenkerk, hoek Izaak Evertslaan – G.A. van Nispenstraat,
(Burgemeesterswijk) ingang: G.A. van Nispenstraat 139 6814 JA Arnhem toon kaart

Cursusmateriaal
Het cursusmateriaal bestaat uit uw eigen Bijbel / Tenach. Liefst de Statenvertaling (uitgever Jongbloed, de herziene editie) omdat deze het dichtst bij het Hebreeuws blijft.

Kosten

Najaarscursus: geheel: € 90,-
Voorjaarscursus: geheel: € 90,-
Per avond: € 17,50 Introducés en nieuwkomers kunnen een avond gratis kennismaken.

Aanmelden
U kan gewoon op de gewenste datum langskomen en per avond inschrijven en contant betalen of zoals hieronder aangegeven:
Wilt u een leeravond bijwonen, dan kunt u langskomen en per avond betalen, €17,50. U kunt u ook voor het hele najaars- of voorjaarsseizoen opgeven tegen betaling per seizoen van 6 keer ineens: €90.00.
Vooraf aanmelden kan via e-mail w.eikelboom9@upcmail.nl
onder vermelding van de cursus , naam, aantal personen en - tenzij u cash aan de zaal wil betalen - door het verschuldigde bedrag over te maken op ING rekening NL92 INGB 0001 3067 00 van de Stichting Het Arnhemse Leerhuis te Ede onder vermelding van de betreffende cursus.
Na ontvangst van de e-mail is uw aanmelding gerealiseerd.

De prijs mag geen reden zijn om van deelname af te zien. Overleg met de penningmeester is dan mogelijk.

Wie geen gelegenheid heeft aan een van de cursussen deel te nemen, maar wel op de hoogte wil blijven, krijgt alle informatie en verslagen toegestuurd door zich voor. € 25,- per jaar op te geven als donateur.

Plaats van samenkomst toon kaart
De cursusavonden worden gehouden in het Wijkcentrum De Bakermat (benedenruimte Diaconessenkerk, hoek Izaak Evertslaan – G.A. van Nispenstraat, Burgemeesterswijk) ingang: G.A. van Nispenstraat 139 6814 JA Arnhem.


leerhuis in actie; voor de groep R. Tzvi Marx, geflankeerd door voorzitter Arnold v. Griethuizen z.l.

Bent u geïnteresseerd in de activiteiten van het Arnhems Leerhuis en wilt u op een of andere manier op de hoogte gehouden worden of betrokken worden, laat dit weten door ons met opgave van naam, adres en e-mail te mailen: w.eikelboom9@upcmail.nl Secretariaat:
Haagbeuklaan 1, 6711 NK Ede, tel.. 0318 – 630686
email: w.eikelboom9@upcmail.nl

Samenstelling bestuur:
Bert Bomer, voorzitter
Wim Eikelboom , secretaris/ penningmeester
Roeland van den Boorn, lid
Hans Hofenk, lid
Marlies Meekels - Flipse, lid