home
info cursusnieuws  — sidra vd week varia

over het Arnhemse leerhuis
Stichting Het Arnhemse Leerhuis organiseert al vele jaren (vanaf 1965) leeravonden (meestal op maandagavonden) en studiedagen, geleid door ervaren leraren. Vele jaren was dat prof. Rabbijn Yehuda Aschkenasy zichrono livracha, al heel wat jaren is zijn opvolger dr. Rabbijn Tzvi Marx.
Het zijn open bijeenkomsten, bedoeld voor iedereen die met het jodendom wil kennismaken of die de al bestaande kennis daarvan willen verdiepen. Speciale voorkennis is niet vereist en vragen stellen wordt aangemoedigd.
[ lees verder ]leerhuis in actie
Stichting het Arnhemse Leerhuis
Doelstelling: Het leerhuis is een instelling uit de joodse traditie en een typisch joodse manier van met de bijbel (Tora en Tenach) bezig zijn, het 'lernen'. Het is bestemd voor mensen die geïnteresseerd zijn in het leren begrijpen van teksten uit het oude testament vanuit een Joodse visie met de bedoeling er leefregels in te ontdekken die voor de dagelijkse praktijk van een ieder van belang zijn.
Uitgeoefende werkzaamheden: Het gebruikelijke programma seizoen 2019 / 2020, het 54ste cursusjaar, bestaande uit de najaarscursus en de voorjaarscursus en de afsluitende Leerhuiszondag is uitgevoerd.

Bestuur van het Arnhemse leerhuis
(Bert) Bomer voorzitter
W. (Wim) Eikelboom secretaris / penningmeester
Leo van der Meij, lid
M.A. (Marlies) Meekels - Flipse lid
Beloningsbeleid: De bestuurders ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden

contact
secretariaat: Wim Eikelboom
Haagbeuklaan 1
6711 NK Ede
tel. 0318-630686
email: w.eikelboom9@upcmail.nl

Financiele gegevens

De begroting en jaarrekening omvat doorgaans een bedrag van
ca. € 5.000,00.
De inkomsten in het boekjaar 2018 - 2019 bedroegen € 3851,00. De lasten in dezelfde periode waren € 4156,00.

over het logo met de menora

Zacharia's Messiaanse Menora by Yosef HaTzorfati
De zevenarmige gouden Menora wordt omgeven door twee olijfbomen, die de hogepriester Jehoshoea en de politieke leider Zerubabel. Deze twee waren betrokken bij de restauratie van de tempel in 516 BCE na de terugkeer uit de Babylonische ballingschap. De olijfbomen voorzien de Menora van een voortgaande stroom van olie. De beschrijving van de Menora uit Zacharia wordt gelezen in de Haftara van de eerste sjabbat van het Chanoekafeest en besluit met een messiaaans visioen van vrede, "Niet door macht, niet door kracht maar door mijn Geest"(Zach: 4.)


LINKS