home
info cursusnieuws aanmelden varia


Boek Reizendoor de Tora deel 1

Commentaren van Rob Cassuto op de vijf boeken van de Tora:
REIZEN DOOR DE TORA,
deel 1 , van het Begin naar de Berg, Genesis en Exodus ,
deel 2, Van de Berg naar de Rivier, Leviticus, Numeri en Deuteronomium
Nu verkrijgbaar bij Stichting PaRDeS, Mastix Press in de reguliere boekhandel en Bol.com voor 17,50 euro per deel

Vele Joodse commentatoren op de bijbel hebben in alle eeuwen commentaren op de Tora (de eerste vijf boeken van de Tanach, de ‘ Joodse Bijbel', is ongeveer het ‘Oude Testament') geschreven, vaak aan de hand van het hoofdstuk, dat iedere week in de synagoge wordt gelezen. In de Tora heten die weekhoofdstukken 'parasja' of 'sidra', Iedere week worden er nog steeds overal ter wereld op websites en in periodieken weer nieuwe commentaren gepubliceerd.

Rob Cassuto heeft zich in het grote leger van deze commentatoren gevoegd. De aanleiding voor deze stukjes was zijn eigen behoefte de Tora met enige discipline en in meer detail te bestuderen, met nieuwe ogen en tegelijk respect voor de Joodse traditie.
Een selectie uit afgelopen jaren legt hij aan de lezer voor, in toegankelijke bewoording geschreven stukkens, voor iedere week één of twee. Daarbij heeft hij getracht een eigen interpretatie of een persoonlijke noot toe te voegen. Lezing van deze bundeling vormt een goede aanleiding voor de in Jodendom geïnteresseerde student om kennis te maken met de bijbel - speciaal dus de Tora – vanuit de (zijn) joodse optiek. Misschien opent dat wel verrassende perspectieven. Als je wil, studeer met hem mee!
In december verschijnt het boek over de overig delen van de Tora, ‘Reizen door de Tora, van de Berg naar de Rivier, Leviticus, Numeri, Deuteronomium.


U kunt het boek bestellen via Bol.com, klik hier en u komt op de bestelpagina van Rob Cassuto

 

 

 


Het werk van het Leerhuis kan financieel gesteund worden door particulieren en instellingen door een bijdrage van 25 euro te storten op
1306700 van de Stichting Het Arnhemse Leerhuis te Ede. U krijgt dan alle informatie en verslagen toegestuurd.