home
info cursusnieuws sidra vd week varia

HET ARNHEMSE LEERHUIS
een plek voor joodse studie

Het leerhuis is een instelling uit de joodse traditie en een typisch joodse manier van met de bijbel (Tora en Tenach) bezig zijn, het 'lernen'. Het is bestemd voor mensen die geïnteresseerd zijn in het leren begrijpen van teksten uit het oude testament vanuit een Joodse visie met de bedoeling er leefregels in te ontdekken die voor de dagelijkse praktijk van een ieder van belang zijn. meer

Programma seizoen 2017/2018 cursusdata en lesoverzicht

Am Israel in Exodus:Van enkeling tot volksgemeenschap

De Thora wordt volgens de Bijbel aan het volk Israël gegeven op de berg Sinai. Dus is de Thora niet als vanzelfsprekend bestemd voor alle volkeren.
De Mechilta, een van de klassieke boeken in de Joodse uitleg literatuur, concludeert echter dat het wél zo is.
De Thora wordt in de Sinai woestijn geschonken, niet in het Land Israel. In 'niemandsland' dus. Via Israel is de Thora doorgegeven aan allen die geïnspireerd zijn om Thora te willen leren en wellicht ook na te volgen.

De Joden beginnen na de feestdagen Rosj haSjana, Yom Kippoer en Soekot, de Thora opnieuw in de synagoge te lezen.
De verhalen in Genesis gaan over de mens, in zijn eenzaamheid en in zijn relaties met anderen. Als ervaren volwassene weet men hoe moeilijk het is de energie en motivatie te vinden om toe te groeien naar persoon te zijn, naar een nieuwe perspectief met alle risico's van dien. lees verder op de programma page                                              
In seizoen 2017- 2018 gaan wij verder met waar wij ons vorig seizoen mee bezig hielden. Aan de hand van de parasjot uit Bereesjiet (Genesis) bespraken wij 'Wie is de mens? Bijbelse antropologie vanuit Thora'
Nu gaan we op weg van individu naar volksgemeenschap.
Lernend op weg onder leiding van Rabbijn dr. Tzvi Marx.
Tzvi Marx, zeer vertrouwd met Thora en Talmoed, is al een groot aantal jaren als gewaardeerd leraar verbonden aan het Arnhemse Leerhuis.Het wordt weer 'lernen' vol interactie en relevantie voor ons eigen tijd.


Dubbellezing over "Egypte en het Jodendom, tegenreligie of erfenis",
door Rob Cassuto en Rachel Reedijk .
op 25 maart te Pardes, Amsterdam

Samen lernen met Bas van den Berg .

Lezing 1: Tenach en de Egyptische wijsheidsliteratuur, een antropologisch perspectief.
Lezing 2: Sigmund Freud, Mozes en het oude Egypte, een psychoanalytisch perspectief.

Workshops over o.a. de Aton-hymne en het Exodusverhaal.
Datum: zondag 25 maart, van 13.00 tot 17.00 uur.
Locatie: De Nieuwe Poort in Amsterdam.
Kosten deelname: 25 euro.
Aanmelden: info@stichtingpardes.nl


JUBILEUMBOEK
Op 3 april 2016 vierden wij het op kasteel Hoekelum te Bennekom het 50 jarig jubileum van ons Arnhemse leerhuis. Nettie Dekker is doende van dit jubileum een jubileumboek te maken. In dit boek zullen foto's en kernen van diversie bijdragen aan de festiviteiten worden opgenomen. Het is de bedoeling dat Nettie een voorbeeld gedenk- en jubileumboek op de eerstvolgende leerhuisavond, op 31 oktober 2016 meebrengt. U kan het boek bekijken en besluiten al dan niet zelf ook een exemplaar te bestellen. De kosten van het boek zullen € 30,00 bedragen.
Wim Eikelboom, voorzitter

REIZEN DOOR DE TORA
Commentaren van Rob Cassuto op de vijf boeken van de Tora:
REIZEN DOOR DE TORA,
deel 1 , van het Begin naar de Berg, Genesis en Exodus ,
deel 2, Van de Berg naar de Rivier, Leviticus, Numeri en Deuteronomium
Nu verkrijgbaar bij Stichting PaRDeS, Mastix Press in de reguliere boekhandel en Bol.com voor 17,50 euro per deel Lees meer
Cursusdata leerhuis 2017-2018
De Leerhuisavond vindt steeds plaats op maandagavond van 19.30 - 21.30 uur, onder leiding van Rabbijn dr. Tzvi Marx als volgt:
Najaar 2017
11 september   Parasja Sjemot                Ex. 1:1 - 6:1

23 oktober         Parasja Va'era                  Ex. 6:2 - 9:35     

13 november    Parasja Bo                         Ex. 10:1 - 13:16 

20 november    Parasja Besjalach            Ex. 13:17 - 17:16              

4 december       Parasja Jitro                       Ex. 18:1- 20:23  

18 december     Parasja Misjpatiem I      Ex. 21:1 - 21:22 

Let op!!! In de eerder u toegezonden programmafolder stond als 3e leerhuisavond de datum van 6 november 2017 vermeld. De datum van 6 november is nu gewijzigd in maandagavond 13 november 2017.

Zie verder de programma page

Sidra van de week
Iedere week een commentaar van Rob Cassuto op het bijbelhoofdstuk van de week, in de joodse traditie parasja of sidra van de week genoemd. We zijn aangeland in het boek Sjemot/Exodus, het verhaal van de uittocht uit Egypte en de wonderlijke gebeurtenissen bij de berg Sinaj
Parasjat Teroema  Sjemot/Exodus. 25 - 27:20
Een jongen en een meisje
In dit bijbelstuk krijgt Mosjee opdracht om aan het volk te zeggen, dat het gaven moet geven, allerlei kostbaarheden, ieder zoals zijn hart hem ingeeft. Van deze gaven zal een heiligdom gemaakt worden; verder wordt in deze parasha beschreven hoe de te vervaardigen heilige arke,  ha-aron ha-kodesj , de rituele objecten en verder de tent der samenkomsten, de  miesjkan , eruit moeten gaan zien. Dit alles volgens de modellen zoals aan Mosjee op de berg getoond.
In groot detail worden uiterlijk, soorten materialen en afmetingen bladzijden lang beschreven.
Lees verder


webmaster Rob Cassuto